Vi sikrer at alle lovpålagte krav er ivaretatt.

Det kan være lett å miste oversikten

Som en bedrift har du et stort ansvar. Med mange krav å forholde deg til kan det være lett å miste oversikten. Vi står ved din side, sikrer at alle lovpålagte krav er ivaretatt.

Innovasjon Norge kan til enhver tid be om en oppdatering på prosjektets fremgang. For å sikre finansiering fra dem, må man fremvise et prosjektregnskap. Som din revisor, hjelper vi med å bekrefte regnskapet i samsvar med standarden ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger.

Når din organisasjon står overfor endringer, er vi her for å hjelpe. Vi bistår med ulike former for fisjon og fusjon, sikrer en smidig overgang og optimal struktur.

Enten det er kapitalinnskudd i form av kontanter eller tingsinnskudd, er vi her for å bistå med bekreftelser. Vi hjelper også til med prosesser rundt kapitalnedsettelser, sikrer at alt går riktig for seg.

Vi bistår med omdannelser for din virksomhet, enten det er fra ENK til AS eller andre strukturelle endringer. Med vår ekspertise sikrer vi en effektiv og problemfri overgang.

Trenger du hjelp med bokføring, regnskap eller skatt? Vi har lang erfaring, har vært borte i de fleste problemstillinger og finner riktig løsninger. Med oss får du enkel og klar veiledning. Vi bistår med full revisjon av årsregnskap og leverer revisjonsberetning ved fullført prosess. Dersom du ønsker ekstraordinært utbytte, kan vi også bistå med mellombalanse-revisjon.

Skattefunn er en skattefradragsordning for bedrifter som investerer i forskning og utvikling. For å kvalifisere for denne ordningen, må bedrifter dokumentere sine FoU-aktiviteter og kostnader. Vi står klare til å bistå med revisorattestasjon på skatteetatens RF-1053-skjema, slik at du oppfyller kravene.

 

Å holde orden på aksjonærregisteroppgaver, årsregnskap og skattemelding er essensielt. Med Maestro Cloud sikrer vi nøyaktig og effektiv behandling av disse dokumentene. Dette verktøyet hjelper oss med å lage et detaljert årsregnskap og korrekt skattemelding, slik at du kan være trygg på at alt er i orden.

Å ha nøyaktige medlemstall er avgjørende for mange organisasjoner. Vi har bistått barne- og ungdomsforeninger i Oslo med å bekrefte deres medlemstall. Med vår ekspertise kan du være trygg på at tallene er korrekte og pålitelige.

Når din bedrift vurderer et ekstraordinært utbytte, kreves en “mellombalanse” – en oppdatert balanse mellom to regnskapsperioder. Vi bistår med revisjon av denne, sikrende at alt er korrekt før utbyttet distribueres. Med vår støtte kan du ta informerte beslutninger med tillit.

Vi er her for å veilede deg og sikre riktigheten av tallene. Ta kontakt for en uforpliktende prat.