Med bred kompetanse og over 20 års erfaring fra de fleste bransjer dekker vi deres behov

Med vårt kvalitetsstempel viser dere omverdenen at dere får en uavhengig gjennomgang av tallene, og følger norske lover og regler. Med vår rådgivning kan dere få innspill til en lønnsommere drift. Ta gjerne kontakt for en uformell prat

Medlem av

Om oss

Narvesen Revisjon er et voksende revisjonsfirma med kunder fra ulike bransjer i SMB-markedet. Vi har ved to anledninger fått bemerkelsen "Gaselle-bedrift" av Dagens Næringsliv.

HENRIK NARVESEN

HENRIK NARVESEN ​

Daglig leder/Partner

Henrik er statsautorisert og oppdragsansvarlig revisor. Han har en Mastergrad i Regnskap og Revisjon og har 5 års erfaring fra Deloitte AS hvor han har jobbet med revisjon av selskaper innenfor ulike bransjer og størrelser.

Med erfaring fra et av verdens største revisjonsselskaper, har Henrik utviklet en bevissthet rundt kravene som gjelder for å etterleve dagens lover og regler i ulike bransjer. Han legger stor vekt på å opprettholde en tillitsfull og tett kommunikasjon med kundene for å sikre deres tilfredshet.

"Vi ønsker å skape tillit mellom mennesker, selskaper og samfunnet. Vårt mål er å bistå kundene i å etterleve lover og regler, samtidig som vi bidrar til å skape verdier og sikre økonomisk vekst."

HENRIK NARVESEN ​

Daglig leder/Partner

Andrine Moss

Revisormedarbeider - Kongsvinger

Shpetim Salihu

Revisormedarbeider - Oslo

JAN NARVESEN

Jan startet selskapet som et enkeltpersonforetak i år 2000, og bygget selskapet kunde for kunde. Han har fortsatt løpende kontakt med kunder fra oppstarten, nesten 25 år etter.

 Jan er også statsautorisert regnskapsfører og utfører tjenester innen regnskapsførsel i JN Consulting

“Som revisor er vi en uavhengig tredjepart som har som oppgave å påse at selskapet overholder gjeldende lover og regler. Vår vurdering vil konkludere om regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. Dette har vi hatt i ryggmargen helt siden oppstarten"

Revisjon, attestasjoner og andre tjenester

Vi bekrefter medlemstall for ulike foreninger og lag i barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo

Vi bistår med organisasjonsendringer i form av ulike former for fisjon og fusjon.

Vi avgir uttalelser etter ISA 805

Vi uttaler oss om avtalte kontrollhandlinger i samsvar med ISRS 4400

Vi bistår med bekreftelser av kapitalinnskudd i form av cash eller tingsinnskudd.

 Vi bistår også med kapitalnedsettelser

Vi bistår med ulike omdannelser som f.eks fra ENK til AS

Dersom selskapet ønsker ekstraordinært utbytte, men ikke kan på bakgrunn av fjorårstall, må de utarbeide en mellombalanse. Vi bistår med revisjon av mellombalanser

Vi avgir uttalelser etter ISA 805

Vi bistår med full revisjon av årsregnskap og avgir vår revisjonsberetning ved fullført prosess.

https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/ma-jeg-ha-revisor/

Vi bistår med revisorattestasjon på skatteetatens RF-1053-skjema for å få godkjent skatteFUNN-ordningen.

Vi benytter Maestro Cloud for utarbeidelse av aksjonærregisteroppgaver, årsregnskap med noter og oppsett av skattemelding

Bekreftelser / attestasjoner

Andre tjenester

Kontakt oss

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat ved å bruke dette skjemaet. Vi kontakter deg ved første anledning.

Storgata 4, 2212 Kongsvinger

Kristian Augusts Gt 13, 0164 Oslo

Følg oss på sosiale medier

Avdeling Kongsvinger

Avdeling Oslo